Spoločnosť Krysztal s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15494/L

+421 41 202 12 34 centrumskla@centrumskla.sk
Telefón: +421 41 202 12 34 | centrumskla@centrumskla.sk

Predajňa Žilina tel.: +421 41 764 12 96

Kalenie skla

HomeKalenie skla

Zabezpečíme vám vynikajúcu kvalitu a plnú ochranu  vašeho skla počas procesu kalenia.

Nižšie je uvedených niekoľko krokov na objednanie služby kalenia skla:

Odber skla

1. Kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom a informujte nás o objednávke a odbere kaleného skla: +421 41 202 12 34, objednavky@centrumskla.sk

2. Pripravte si zoznam skiel pomocou nášho formulára alebo výtlačku určeného na tento – TLAČ. Vyplňte ho a pošlite na objednavky@centrumskla.sk alebo vytlačenú kópiu odovzdajte vodičovi.
Nemáte formulár / neviete si ho stiahnuť? – požiadajte vodiča, mal by mať pri sebe prázdne formuláre.

3. Každé sklo označte špeciálnou fixkou, aby sme vedeli presne identifikovať každý kus.
Nemáte fixku? – zavolajte alebo napíšte a k prvej objednávke dostanete fixku ZDARMA – naša fixka je magická, podrobnosti nájdete nižšie.

4. Vodič sa dostaví vo vopred dohodnutom termíne, aby si vyzdvihol pripravené sklo a vyplnený formulár.

Témy, ktoré nie sú zahrnuté v e-maili, sa riešia podľa VOP.

Kalenie

1. Po kalení skla Vám príde e-mailom faktúra – bude to informácia, že sklo je hotové.

Dovoz skla

1. Termín a miesto dodania naplánuje naša logistika. Očakávajte odoslanie hotového skla!

Nevyužili ste našu službu?

Zavolajte alebo napíšte a k prvej objednávke dostanete fixku na sklo zadarmo!

 

Ako popísať sklo našou fixkou?

Na sklo napíšte len jeho rozmery: šírka x výška.

Prečo je naša fixa magická?

Žltý a veľmi odolný náter fixy vplyvom vysokej teploty zbelie, vtedy vieme, že sklo je určite kalené. Farbu potom môžete pokojne zmyť.

sklo pred kalením

sklo po kalení

Popisovač je k dispozícii v stálej ponuke na sklo.sk – kliknite tu

Máte otázky? Kontaktujte nás:

e

Obchodný zástupca
mobil: +421 917 175 905
jstofan@centrumskla.sk

e

Obchodný zástupca
mobil: +421 901 712 110
mdadal@centrumskla.sk

e

Sídlo
mobil: +421 41 202 12 34
centrumskla@centrumskla.sk