Spoločnosť Krysztal s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15494/L

+421 41 202 12 34 centrumskla@centrumskla.sk
Telefón: +421 41 202 12 34 | centrumskla@centrumskla.sk

Predajňa Žilina tel.: +421 41 764 12 96

Profesionálne
opracovanie skla
S veľmi kvalitnými strojmi, ktoré s digitálnou presnosťou spracúvajú materiál, máme neobmedzené možnosti opracovania plochého skla a zrkadiel, brúsenia, leštenia, pieskovania atď.
Veľkoobchodný
predaj skla
Ponúkame sklenárske služby a komplexné poradenstvo na profesionálnej úrovni, ktorá vyplýva z odborných vedomostí, skúseností a aj angažovanosti našich zamestnancov.
Odborná
doprava
Dodávame sklo každý deň. Naše výrobky dodávame vozidlami na určené miesto. Máme tak k dispozícii vozidlá s hydraulickým autožeriavom (HDS) ako aj...
Montáž
sklených plôch
Prenajímame profi zariadenia na montáž veľkých a ťažkých sklenených konštrukcií. Prenajímame tiež generátor elektriny.

Široký výber ponúkaných druhov skla.

Používame viaceré techniky opracovania skla.

Galéria realizácií s použitím nášho skla.

Dodávame naše výrobky špeciálne upravenými vozidlami priamo k zákazníkovi.

Sme skúsený dodávateľ a spracovateľ plochého sklá.

Sme skúsený dodávateľ a spracovateľ plochého sklá.

Veľkoobchod – tabuľové sklo

Na vysokú kvalitu nášho opracovania a finálny efekt výrobkov vplýva riadne vybavený strojový park, profesionálny prístup k práci skúsených zamestnancov, ktorí u nás pracujú celé roky, a ktorí vedia využiť nami zverený technologický potenciál.

Výroba/realizácia/vykonávame

S veľmi kvalitnými strojmi, ktoré s digitálnou presnosťou spracúvajú materiál, máme neobmedzené možnosti opracovania plochého skla a zrkadiel,
leštenia, vyrezania jednoduchého alebo nepravidelného tvaru, vŕtania otvorov, pieskovania, impregnácie, striekania skla, kalenia, laminácie, gravírovania, lakovania, ohýbania skla, lepenia UV.

Realizácie s použitím nášho skla

Realizácie s použitím nášho skla

Prenájom techniky

Pomôžeme vám nainštalovať ťažké sklenené prvky, okná, zasklenie. S nami môžete urobiť viac! Montujeme vo výškach a na ťažko prístupných miestach.
Typ zariadenia a spôsob pripevnenia skla sa vyberajú presne podľa miesta a typu priestoru.

Máme profesionálne zariadenie na montáž veľkoplošných sklených plôch

Vlastná flotila

Dodávame sklo každý deň 7 dní v týždni. Každu objednávku dodávame na zákazníkom určené miesto. Máme prispôsobené vozidla so stojanmi na bezpečnú prepravu skla.

2005

Existujeme od

632

Stáli zákazníci

5000

Ton sklá každý rok

2197

Výrobkov v ponuke

Novinky

j

Kontaktuj nás

g

Sídlo:
Krysztal s.r.o.
01088 Žilina, ul. Kamenná cesta 3

Tel.: +421 41 202 12 34
Tel 2.: +421 41 764 12 96
centrumskla@centrumskla.sk

Obchodný zástupca
mobil: +421 917 175 905
jstofan@centrumskla.sk

e

Cenové ponuky:
tel.: 421 41 228 93 83
dopyt@centrumskla.sk

Objednavka:
tel.: +421 41 228 93 84
objednavky@centrumskla.sk

e

Logistika:
tel.: +421 41 228 93 82
logistika@centrumskla.sk

Prenajom:
mobil: +421 910 503 399
prenajom@centrumskla.sk

Chcete byt priebežne informovaní o novinkách?