Spoločnosť Krysztal s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15494/L

+421 41 202 12 34 centrumskla@centrumskla.sk
Telefón: +421 41 202 12 34 | centrumskla@centrumskla.sk

Predajňa Žilina tel.: +421 41 764 12 96

Kontakt

Kontakty

Tel.: +421 41 202 12 34
centrumskla@centrumskla.sk

Krysztal s.r.o.
01088 Žilina,
ul. Kamenná cesta 3

SK: 2021998814 ID: 36 423 491

Spoločnosť Krysztal s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15494/L

GPS súradnic: 49.2031836,18.7253468,17

Sídlo

tel.: +421 41 202 12 34
centrumskla@centrumskla.sk

Predajňa Žilina

tel: +421 41 764 12 96
mobil: +421 901 746 333
predajna@centrumskla.sk

Obchodný zástupca

mobil: +421 917 175 905
jstofan@centrumskla.sk

Cenové ponuky

tel.: +421 41 228 93 83
dopyt@centrumskla.sk

Logistika

tel.: +421 41 228 93 82
logistika@centrumskla.sk

Objednávka

tel.: +421 41 228 93 84
objednavky@centrumskla.sk

Prenájom

tel.: +421 910 50 33 99
prenajom@centrumskla.sk

    Captcha: 3 + 4 =

    Chcete byt priebežne informovaní o novinkách?

    Prihláste sa do newslettera

    Please wait...

    Vaša e-mailová adresa bola pridaná. Ďakujem