Spoločnosť Krysztal s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15494/L

+421 41 202 12 34 centrumskla@centrumskla.sk
Telefón: +421 41 202 12 34 | centrumskla@centrumskla.sk

Predajňa Žilina tel.: +421 41 764 12 96

Blog

HomeArchíve 2020Veselé Vianoce

Veselé Vianoce

Pri príležitosti blížiacich sa Vianoc vám
prajeme chvíle plné radosti a lásku, prinášajúcu
pokoj a odpočinok, aby v živote napriek všetkým
nepríjemnostiam a ťažkostiam osudu vždy
existovala táto jedinečná vianočná atmosféra.
Veľa povzbudzujúcich myšlienok, energie
na dosiahnutie všetkých vašich cieľov
a veľa úspechov v Novom Roku 2021.
Kolektív spoločnosti Krysztal s.r.o.