Spoločnosť Krysztal s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15494/L

+421 41 202 12 34 centrumskla@centrumskla.sk
Telefón: +421 41 202 12 34 | centrumskla@centrumskla.sk

Predajňa Žilina tel.: +421 41 764 12 96

Blog

HomeArchíve 2022Sklo dodávame každý deň!

Sklo dodávame každý deň!

Máme vlastné logistické oddelenie, ktoré nám umožňuje optimálne plánovať prepravu. Náš špecializovaný vozový park je prispôsobený na prepravu skla rôznych veľkostí. Vďaka vlastnej preprave minimalizujeme riziko poškodenia tovaru pri nakládke, pretože ho dodávame priamo z výroby k zákazníkovi.

viac