Spoločnosť Krysztal s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15494/L

+421 41 202 12 34 centrumskla@centrumskla.sk
Telefón: +421 41 202 12 34 | centrumskla@centrumskla.sk

Predajňa Žilina tel.: +421 41 764 12 96

Rezanie

Rezanie

Automatické rezanie je založené na presnom rezaní skla moderným numericky riadeným zariadením, ktoré umožňuje realizáciu aj tých najzložitejších tvarov.

Vďaka digitálnemu spracovaniu získavame najvyššiu kvalitu spojenú s rýchlym dátumom dodania s presnosťou do 0,1mm.

S vašou objednávkou vždy zaobchádzame individuálne, ale na rozdiel od ručného rezania vykoná automatický stôl prácu presnejšie v digitálnej kvalite.

Umožňuje rezať sklo s hrúbkou  2 – 19mm ako aj sklo laminované

Využitie:

  • zvyčajne v každej fáze výroby ako príprava na ďalšie spracovanie.

Podrobné informácie o dostupnosti neštandardných hrúbok a rozmerov a aj o ďalších výrobkoch ponúkaných našimi dodávateľmi získate na obchodnom oddelení.

Kontaktujte nás a požiadajte o podrobnosti

Cenové ponuky:

tel.: +421 41 228 93 83
dopyt@centrumskla.sk

Objednavka:

tel.: +421 41 228 93 84
objednavky@centrumskla.sk