Spoločnosť Krysztal s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15494/L

+421 41 202 12 34 centrumskla@centrumskla.sk
Telefón: +421 41 202 12 34 | centrumskla@centrumskla.sk

Predajňa Žilina tel.: +421 41 764 12 96

Pieskovanie

HomePieskovaniePieskovanie

Pieskovanie

Pieskovanie skla je jednou z metód jeho zdobenia. Jedná sa o technologický postup, v ktorom sa odstráni horná vrstva z povrchu skla pomocou tlakového brusiva. Prvky, ktoré majú zostať priesvitné, sú počas pieskovania chránené clonou.

Hĺbka pieskovania a stupeň priesvitnosti skla sa líšia v závislosti od prietoku vzduchu a použitého brusiva. Celý proces výroby sa vykonáva pomocou automaticky riadeného počítača.

 

Vďaka použitiu tejto techniky sa na povrchu materiálu získajú matné, ozdobné vzory a motívy, ktoré môžu vytvárať konkrétne tvary – jednoduché aj veľmi kompllikované. Ponúkame vysokú opakovateľnosť pieskovaných vzorov a vyrábame ich podľa želania zákazníka.

Pieskovanie sa vykonáva na obyčajnom, vrstvenom aj tvrdenom skle.

 

Pieskované sklo má mnohostranné využitie, hlavne v stavebníctve a interiérovom dizajne. Môže to byť dekoratívny prvok v zábradlí, výkladoch, sklenených dverách, deliacich stenách a presklení.

Podrobné informácie o dostupnosti neštandardných hrúbok a rozmerov a aj o ďalších výrobkoch ponúkaných našimi dodávateľmi získate na obchodnom oddelení.

Kontaktujte nás a požiadajte o podrobnosti

Cenové ponuky:

tel.: +421 41 228 93 83
dopyt@centrumskla.sk

Objednavka:

tel.: +421 41 228 93 84
objednavky@centrumskla.sk