Spoločnosť Krysztal s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15494/L

+421 41 202 12 34 centrumskla@centrumskla.sk
Telefón: +421 41 202 12 34 | centrumskla@centrumskla.sk

Predajňa Žilina tel.: +421 41 764 12 96

Ohýbanie

HomeOhýbanieOhýbanie

Ohýbanie

Naša ponuka zahŕňa aj ohýbanie skla podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

V dôsledku zahrievania a pôsobením gravitácie sklo získa oblúkový alebo vypuklý tvar umiestním v ohýbacej peci. Po dokončení procesu tvarovania sa sklená tabuľa podrobí riadenému ochladzovaniu alebo kaleniu.

Táto technika sa používa na individuálnu objednávku.

Podrobné informácie o dostupnosti neštandardných hrúbok a rozmerov a aj o ďalších výrobkoch ponúkaných našimi dodávateľmi získate na obchodnom oddelení.

Kontaktujte nás a požiadajte o podrobnosti

Cenové ponuky:

tel.: +421 41 228 93 83
dopyt@centrumskla.sk

Objednavka:

tel.: +421 41 228 93 84
objednavky@centrumskla.sk