Spoločnosť Krysztal s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15494/L

+421 41 202 12 34 centrumskla@centrumskla.sk
Telefón: +421 41 202 12 34 | centrumskla@centrumskla.sk

Predajňa Žilina tel.: +421 41 764 12 96

Kalenie

Kalenie

Kalenie skla je proces výroby bezpečnostného skla. Spočíva v jeho zahriatí na dostatočne vysokú teplotu a následnom rýchlom ochladení. Vďaka tomuto procesu je materiál odolnejší a jeho vonkajší vzhľad sa nemení – je stále hladký a estetický. Takto vzniknutý produkt je označený skratkou ESG (z nem. Einscheiben Sicherheitsglas).

Vlastnosti kaleného skla:

  •  zvýšená odolnosť proti mechanickému namáhaniu, t.j. 5-7-násobné zlepšenie mechanickej pevnosti v porovnaní s bežným sklom,
  • zvýšená odolnosť proti tepelnému namáhaniu, to znamená, že odoláva teplotným rozdielom až do 200° C, zatiaľ čo bežné netvrdené sklo odoláva teplotným rozdielom 30°C.

 

Charakteristické pre toto sklo je, že sa rozpadá na malé kúsky s neostrými hranami, čo minimalizuje riziko vážnejších úrazov a zranenia osôb v okolí.

Funkčné vlastnosti, ktoré získa ploché sklom v procese kalenia, výrazne rozšírili rozsah jeho aplikácií. Kalené sklo sa používa predovšetkým v stavebníctve, hlavne kvôli bezpečnostným požiadavkám, ako jeden komponent alebo ako súčasť izolačného a vrstveného skla, a ako vonkajšie zasklenie. Tento výrobok sa používa aj vo vnútri budov ako prvok priečok, dverí, balustrád, schodov alebo sklenených podláh. Kalené sklo má tiež estetické vlastnosti. Preto ho môžu architekti, dizajnéri alebo odvetvia interiérových dekorácií použiť ako dekoratívny prvok pre nábytok alebo domáce spotrebiče. Tvrdené sklo môže byť bezfarebné, farebné, pokryté smaltmi, striekané alebo pokryte fóliami, ktorých úlohou je dať sklu vhodné vlastnosti.

Podrobné informácie o dostupnosti neštandardných hrúbok a rozmerov a aj o ďalších výrobkoch ponúkaných našimi dodávateľmi získate na obchodnom oddelení.

Kontaktujte nás a požiadajte o podrobnosti

Cenové ponuky:

tel.: +421 41 228 93 83
dopyt@centrumskla.sk

Objednavka:

tel.: +421 41 228 93 84
objednavky@centrumskla.sk