Spoločnosť Krysztal s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15494/L

+421 41 202 12 34 centrumskla@centrumskla.sk
Telefón: +421 41 202 12 34 | centrumskla@centrumskla.sk

Predajňa Žilina tel.: +421 41 764 12 96

Izolačné sklo

HomeIzolačné skloIzolačné sklo

Izolačné sklo

Izolačné sklo pozostáva z najmenej dvoch tabúľ, ktoré tvoria komoru medzi sklami vyplnenú vzduchom alebo inými plynami, a zároveň sú navzájom oddelené a utesnené po celom obvode pomocou viacstupňového procesu spájania pomocou dištančného rámiku, tmelu a absorbentu vodných pár.

V modernom stavebníctve sú na presklené plochy kladené vysoké nároky. Vďaka inovatívnym riešeniam môže izolačné sklo chrániť pred stratami tepla, nadmerným zahriatím, hlukom ako aj pred vlámaním.

V zostave izolačného skla je možné použiť takmer akýkoľvek druh skla v rôznych kombináciách. Opýtajte sa na podrobnosti.

Podrobné informácie o dostupnosti neštandardných hrúbok a rozmerov a aj o ďalších výrobkoch ponúkaných našimi dodávateľmi získate na obchodnom oddelení.

Kontaktujte nás a požiadajte o podrobnosti

Cenové ponuky:

tel.: +421 41 228 93 83
dopyt@centrumskla.sk

Objednavka:

tel.: +421 41 228 93 84
objednavky@centrumskla.sk