Spoločnosť Krysztal s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15494/L

+421 41 202 12 34 centrumskla@centrumskla.sk
Telefón: +421 41 202 12 34 | centrumskla@centrumskla.sk

Predajňa Žilina tel.: +421 41 764 12 96

Iné sklo

Sklo  Suncool™

Sklo ktoré znižuje priepustnosť slnečnej energie, obmedzuje prehriatie interiéru a zaisťuje pohodlné životné a pracovné prostredie.

Protihlukové sklo

Sklo pohlcujúce zvuk je výrobok, ktorý sa v posledných rokoch čoraz viac využíva. Sortiment skiel pohlcujúcich zvuk so zvýšenými parametrami tlmenia hluku vyhovuje rastúcim požiadavkám na ochranu pred hlukom.

Antimikrobiálne sklo Pilkington SaniTise™

Technológia antimikrobiálneho skla poskytuje riešenie pre spoločné priestory a všade tam, kde sú problémom choroboplodné zárodky, napríklad fasády budov, verejná doprava atď.

Ohňovzdorné sklo

Poskytuje pasívnu ochranu pred účinkami požiaru a zároveň umožňuje maximálne využitie denného svetla na osvetlenie interiérov.

Antikondenzačné sklo

Sklo s nízkoemisným povlakom, ktoré oneskoruje alebo úplne eliminuje kondenzáciu na vonkajšej sklenenej tabuli v jednotke izolačného skla.

viac

Zvyšujúce sa environmentálne a legislatívne požiadavky majú za následok rastúcu popularitu a dopyt po zasklení, ktoré zabezpečujú vysokú úroveň tepelnej izolácie. Avšak veľmi dobrá tepelná izolácia moderných izolačných sklenených jednotiek môže mať na vonkajšej tabuli za následok vznik kondenzácie, najmä na jar a na jeseň.

Olovené sklo

Bezfarebná a priehľadná verzia skla používaného na dekoračné predmety, obsahujúca olovo vo forme oxidov. Slúži okrem iného na ochranu pred škodlivými účinkami röntgenového žiarenia.

Nepriestrelné sklo

Nepriestrelné sklo poskytuje najvyššiu úroveň odolnosti z hľadiska bezpečnosti voči konkrétnym typom zbraní a streliva. Nepriestrelné sklo, vyrobené z vrstiev vrstveného skla a mnohých špecializovaných vrstiev, sa vyrába pod prísnou kontrolou v súlade s prísnymi normami.

Samočistiace sklo Pilkington Activ™

Prvé dvojčinné samočistiace sklo na svete. Unikátny vzorec s dvojakým účinkom využíva prírodné sily na zabránenie hromadenia sa organických znečisťujúcich látok na skle, čo má praktickú výhodu v podobe číreho a lepšie vyzerajúceho skla bez častého umývania.

Sklo Timeless

Jedná sa o antikorózne sklo, ktoré bolo vyvinuté pre použitie v sprchovacom kúte. Môže byť použité ako sprchová zástena, sprchový kút alebo vaňová zástena. Sklo TIMELESS pozostáva z vysoko priesvitného skla SGG PLANICLEAR s prakticky neviditeľným povlakom. Vďaka tomu je sklo TIMELESS veľmi priehľadné a neovplyvňuje vnímanie farieb bez ohľadu na hrúbku skla.

Katalog sklo Timeless

Inteligentné sklo DGF

S jedinečnou technológiou, ktorá umožňuje nastavenie požadovanej priezračnosti, môžete jednoducho stlačením tlačidla získať mliečne alebo úplne transparente sklo. S riešením, ktoré poskytuje DGF, sklené priečky vám poskytnú úplne nové možnosti. Naše inteligentné sklo je veľmi univerzálne, a možnosti jeho použitia v bytových a kancelárskych priestoroch obmedzuje len predstavivosť projektanta.

Nenašli ste sklo, o ktoré máte záujem? Kontaktujte nás a opýtajte sa na akýkoľvek druh skla. 

Ak chcete získať viac informácií o dostupnosti neštandardných hrúbok a rozmerov a ďalších výrobkoch ponúkaných našimi dodávateľmi, kontaktujte obchodné oddelenie. 

Kontaktujte nás a požiadajte o podrobnosti

Cenové ponuky:

mobil: +421 901 712 110
dopyt@centrumskla.sk

Objednavka:

tel.: +421 41 228 93 83
mobil: +421 901 712 110
objednavky@centrumskla.sk