Spoločnosť Krysztal s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15494/L

+421 41 202 12 34 centrumskla@centrumskla.sk
Telefón: +421 41 202 12 34 | centrumskla@centrumskla.sk

Predajňa Žilina tel.: +421 41 764 12 96

Brúsenie a leštenie

HomeBrúsenie a leštenieBrúsenie a leštenie

Brúsenie a leštenie

Okraje brúseného skla sa vyznačujú ostrým a nepravidelným tvarom. Na odstránenie tejto chyby a získanie starostlivo opracovaného okraja sa sklo podrobí mechanickému ošetreniu, ktoré sa nazýva brúsenie. Brúsená hrana je jednou zo základných podmienok, ktoré by sklo určené na použitie malo spĺňať.

Hlavnou výhodou brúseného skla je tiež zvýšená bezpečnosť jeho použitia. V procese rezania môžu na okrajoch rezaných kusov vzniknúť mikrotrhliny. Brúsenie hrán významne znižuje výsledné riziko praskania v dôsledku zvýšeného vnútorného namáhania spôsobeného mechanickou silou (vychýlenie alebo náraz sklenenej formy) alebo tepelným namáhaním, napríklad silným slnečným žiarením.

Tento typ spracovania sa použije pri balustráde, bezrámových dverách, stolových doskách, nábytku, sklenených policiach a iných interiérových prvkoch.

Na zvýšenie estetickej hodnoty je možné po brúsení okraje skla dodatočne vyleštiť.

Podrobné informácie o dostupnosti neštandardných hrúbok a rozmerov a aj o ďalších výrobkoch ponúkaných našimi dodávateľmi získate na obchodnom oddelení.

Kontaktujte nás a požiadajte o podrobnosti

Cenové ponuky:

tel.: +421 41 228 93 83
dopyt@centrumskla.sk

Objednavka:

tel.: +421 41 228 93 84
objednavky@centrumskla.sk