Spoločnosť Krysztal s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15494/L

+421 41 202 12 34 centrumskla@centrumskla.sk
Telefón: +421 41 202 12 34 | centrumskla@centrumskla.sk

Predajňa Žilina tel.: +421 41 764 12 96

Bezpečnostné sklo VSG

HomeBezpečnostné sklá VSGBezpečnostné sklo VSG

Bezpečnostné sklo VSG

Bezpečnostné vrstvené sklo sa skladá z dvoch alebo viacerých tabúľ float skla, ktoré sú so sebou trvalo spojené najmenej jednou vrstvou priehľadnej fólie PVB (polyvinylbutyral). V prípade rozbitia skla táto fólia, ktorá je odolná proti roztrhnutiu a natiahnutiu, drží na ňu nalepené kúsky. Vďaka tomu sa výrazne znižuje riziko poranenia úlomkami a sklo zostane  v ráme. Z dôvodu štruktúry, mechanickej pevnosti a spôsobu rozbitia toto sklo nazývame vrstveným bezpečnostným sklom, VSG (nemecká skratka od názvu Verbundsicherheitsglas).

Hrúbka:

Hrúbka 4,38 – 12,76 mm

Typy:

  • Lepené bezpečnostné sklo s čírou fóliou
  • Lepené bezpečnostné sklo s mliečnou fóliou
  • Lepené bezpečnostné sklo bronz, šede, zelene (sklo číre + sklo farebne)
  • Lepené bezpečnostné sklo s pokovenou vrstvou k 1.1

Ďalšie informácie o dostupnosti neštandardných hrúbok a rozmerov a ďalších výrobkoch ponúkaných našimi dodávateľmi získate od obchodného oddelenia.

Kontaktujte nás a požiadajte o podrobnosti

Cenové ponuky:

tel.: +421 41 228 93 83
dopyt@centrumskla.sk

Objednavka:

tel.: +421 41 228 93 84
objednavky@centrumskla.sk