Spoločnosť Krysztal s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15494/L

+421 41 202 12 34 centrumskla@centrumskla.sk
Telefón: +421 41 202 12 34 | centrumskla@centrumskla.sk

Predajňa Žilina tel.: +421 41 764 12 96

Blog

Informácia

Vážený obchodný partner,

 

Oznamujeme, že v období od 24. decembra do 6. januára 2023 kancelária spoločnosti Krysztal s.r.o. bude zatvorená. V tomto období taktiež nebude realizovaná žiadna doprava k zákazníkom.

Na druhej strane, výroba bude fungovať normálne, takže Vám odporúčame zadávať objednávky do výroby, ktoré Vám môžu byť doručené ihneď po uvedenom termíne.

Všetky objednávky a e-maily odoslané k nám v týchto dňoch budú považované za prijaté v prvý pracovný deň po tomto období.

Pri plánovaní svojich aktivít zohľadnite vyššie uvedené informácie.

 

Ďakujeme za pozornosť.