Spoločnosť Krysztal s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15494/L

+421 41 202 12 34 centrumskla@centrumskla.sk
Telefón: +421 41 202 12 34 | centrumskla@centrumskla.sk

Predajňa Žilina tel.: +421 41 764 12 96

AKCIA KROVKA 2023

HomeAKCIA KROVKA 2023

Trvanie akcie Krovka: 01.12.23r. – 11.12.23r.

Ceny sú vecné predmety rozdelené do 3 balíkov v závislosti od sumy fakturovanej spoločnosťou Krysztal s.r.o. počas akcie:
• Balenie 1: približne 1 kg kroviek v sklenenej nádobe, škrabka na sklo (fakturačná suma od 300 € do 749 € bez DPH)
• Balenie 2: približne 1 kg kroviek v sklenenej nádobe, sklenená fľaša 500 ml s obalom (fakturačná suma od 750 € do 1499 € bez DPH)
• Balenie 3: približne 1 kg kroviek v sklenenej nádobe, bambusová bezdrôtová nabíjačka (fakturačná suma od 1 500 EUR bez DPH)

 

Akcie sa môže zúčastniť každá spoločnosť, ktorá v uvedenom dátume nakúpi tovar od spoločnosti Krysztal s.r.o.

Na získanie darčeka je potrebné, aby bol počas akcie vyfakturovaný tovar v minimálnej hodnote 300 EUR bez dph.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Čo je to akcia krovka?

Akcia krovka je každoročná vianočná iniciatíva spoločnosti Krysztal s.r.o., počas ktorej dávame našim zákazníkom sladké darčeky ako prejav vďaky za ich spoluprácu s nami.

Kedy sa začína akcia krovka?

Tento rok sa akcia krovka začína 1.12.2023.

Do kedy je potrebné urobiť objednávku, aby som bol zaradený do akcie?

Aby ste mohli byť zaradení do darčeka, tovar musí byť fakturovaný v období akcie od 01.12.2023 do 11.12.2023.

Za akú sumu musím nakúpiť, aby som získal darček?

Na získanie darčeka musí byť počas obdobia akcie fakturovaný nákup v minimálnej výške 300 EUR bez DPH.

Zohľadňuje akcia netto/bez DPH/ alebo brutto/s DPH/ sumu?

V rámci akcie sa zohľadňuje netto/bez DPH/ suma.

Ako mi bude darček doručený?

Darčeky budú doručené vodičmi spoločnosti Krysztal spolu s tovarom a odovzdané osobe, ktorá tovar prevezme.