Spoločnosť Krysztal s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15494/L

+421 41 202 12 34 centrumskla@centrumskla.sk
Telefón: +421 41 202 12 34 | centrumskla@centrumskla.sk

Predajňa Žilina tel.: +421 41 764 12 96

Blog

HomeArchíve 2020Protipožiarne sklo

Protipožiarne sklo

Krysztal Centrum Skla: ochrana pred ohňom

Celá škála protipožiarnych a ohňovzdorných zasklení zaisťuje zvýšenú úroveň ochrany, meranú za definované časové obdobie (30, 60, 90, 120 a 180 minút), pokiaľ ide o izoláciu a protipožiarnu odolnosť, alebo iba protipožiarnu odolnosť v súlade s európskymi normami EN.

Musíme poznamenať, že ohňovzdorné sklo musí byť vždy špecifikované ako súčasť schváleného protipožiarneho systému a jeho inštaláciu musí vykonať odborník, ktorý zaručí dosiahnutie očakávanej požiarnej odolnosti.

Výrobky, ktoré poskytujú pasívnu ochranu pred účinkami požiaru a zároveň umožňujú maximálne využitie denného svetla na vnútorné osvetlenie.

Pilkington je lídrom vo výskume a vývoji protipožiarneho skla. Ponuka obsahuje jedinečný sortiment výrobkov, ktoré boli testované na požiarnu odolnosť a bezpečnosť.

Pilkington Pyrostop® – je to ohňovzdorné sklo, ktoré sa používa

všadetam, kde je potrebné používať plnú, fyzicky pevnú protipožiarnu bariéru, ktorá tiež zaisťuje vysoko

kvalitnú priehľadnosť a prístup k dennému svetlu, ktoré je typické pre bežné zasklenia.

Pilkington Pyrostop® Line – je bezfarebné sklo odolné voči ohňu pre vnútorné použitie

(panoramatické zasklenie), ktoré zaisťuje úplnú tesnosť a protipožiarnu izoláciu.

Pilkington Pyrodur® – je ohňovzdorné sklo, ktoré poskytuje protipožiarnu
nepriepustnosť a ochranu pred žiarením

Pilkington Pyroclear® – je bezfarebné monolitickésklo, ktoré poskytuje základnú protipožiarnu odolnosť