Spoločnosť Krysztal s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15494/L

+421 41 202 12 34 centrumskla@centrumskla.sk
Telefón: +421 41 202 12 34 | centrumskla@centrumskla.sk

Predajňa Žilina tel.: +421 41 764 12 96

Nízkoemisné sklo

HomeNízkoemisné skloNízkoemisné sklo

Nízkoemisné sklo

V súčasnosti vyrábané nízkoemisné sklá s mäkkou povrchovou úpravou sú výrobky, ktoré umožňujú získať vysoký faktor priepustnosti svetla pri zachovaní prirodzeného vzhľadu. Použitie tohto skla umožňuje dosiahnuť pri jednokomorovom skle koeficient prestupu tepla Ug 1,0 (W / m2K). Tento typ skla je možné vzhľadom na typ povrchovej úpravy použiť iba v dvojitom zasklení. Po procese výroby ho nie je možné tvrdiť * a laminovať.

Produktom, ktorý môže byť v takejto situácii riešením, je tvrdé nízkoemisné sklo, ktoré sa bežne nazýva K-sklo. Jeho najväčšou výhodou je ohybnosť a kaliteľnosť, ako aj možnosť použitia v krídlových oknách. Je to sklo s vynikajúcou priepustnosťou svetla, ktoré zaisťuje dobrú tepelnú izoláciu.

Hrúbka:

4 mm

Typy:

  • Climaguard (mäkký povrch)
  • K-glass (tvrdý povrch)

Podrobné informácie o dostupnosti neštandardných hrúbok a rozmerov a aj o ďalších výrobkoch ponúkaných našimi dodávateľmi získate na obchodnom oddelení.

Kontaktujte nás a požiadajte o podrobnosti

Cenové ponuky:

tel.: +421 41 228 93 83
dopyt@centrumskla.sk

Objednavka:

tel.: +421 41 228 93 84
objednavky@centrumskla.sk