Spoločnosť Krysztal s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15494/L

+421 41 202 12 34 centrumskla@centrumskla.sk
Telefón: +421 41 202 12 34 | centrumskla@centrumskla.sk

Predajňa Žilina tel.: +421 41 764 12 96

Laminácia

HomeLamináciaLaminácia

Laminácia

Laminácia skla je činnosť zameraná na vytvorenie bezpečnostného skla posilnením jeho štruktúry. Spočíva v spojení najmenej dvoch sklenených tabúľ s jednou alebo viacerými špeciálnymi fóliami umiestnenými medzi nimi. Celý proces prebieha v špecializovanej peci, ktorá okrem vysokej teploty vytvára aj podtlak, zaručujúci trvalé priľnutie tabule k lepiacej fólii a úplne odstránenie vzduchových bublín v lamináte. Tento proces zabraňuje fragmentácii rozbitého skla na prvky, ktoré môžu predstavovať hrozbu pre život a zdravie.

Riešenie, ktoré používame, je laminovanie fóliou PVB.

Pri laminácii môžeme použiť neobmedzené množstvo vzorov, grafiky, dokonca aj fóliu s LED diódami, prípadne interaktívnu fóliu. Dôležité je, že v procese laminovania je možné spojiť mnoho druhov skiel.

Podrobné informácie o dostupnosti neštandardných hrúbok a rozmerov a aj o ďalších výrobkoch ponúkaných našimi dodávateľmi získate na obchodnom oddelení.

Kontaktujte nás a požiadajte o podrobnosti

Cenové ponuky:

tel.: +421 41 228 93 83
dopyt@centrumskla.sk

Objednavka:

tel.: +421 41 228 93 84
objednavky@centrumskla.sk