Spoločnosť Krysztal s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15494/L

+421 41 202 12 34 centrumskla@centrumskla.sk
Telefón: +421 41 202 12 34 | centrumskla@centrumskla.sk

Predajňa Žilina tel.: +421 41 764 12 96

Farebné sklo Planibel

HomeFarebné sklo PlanibelFarebné sklo Planibel

Farebné sklo Planibel

Planibel sklo je ploché sklo so solárnym ovládaním a dekoratívnym charakterom. Toto tónované sklo účinne absorbuje svetelné žiarenie, čo má za následok nižšiu teplotu vo vnútri budovy. Planibel je vlastne obyčajné tónované plavené sklo. Toto tónované sklo vzniká  pridaním špeciálneho farbiva do sklenenej hmoty pri výrobe. Intenzita danej farby vyplýva z hrúbky sklenenej tabule – čím je tabuľa silnejšia, tým má sklo intenzívnejšie a väčšie ochranné vlastnosti pred slnečným žiarením.

Hrúbka:

4 mm – 12 mm

Typy:

Float farebný:

  • Hnedý, šedý, zelený
  • Tmavý š edý
  • Azur, Priva Blue
  • Dark Blue

Podrobné informácie o dostupnosti neštandardných hrúbok a rozmerov a aj o ďalších výrobkoch ponúkaných našimi dodávateľmi získate na obchodnom oddelení.

Kontaktujte nás a požiadajte o podrobnosti

Cenové ponuky:

tel.: +421 41 228 93 83
dopyt@centrumskla.sk

Objednavka:

tel.: +421 41 228 93 84
objednavky@centrumskla.sk