Spoločnosť Krysztal s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15494/L

+421 41 202 12 34 centrumskla@centrumskla.sk
Telefón: +421 41 202 12 34 | centrumskla@centrumskla.sk

Predajňa Žilina tel.: +421 41 764 12 96

Blog

HomeArchíve 2019Pilkington Suncool – nove!

Pilkington Suncool – nove!

Už si nemusíte vyberať medzi ochranou pred slnkom a jasným interiérom!

S potešením Vám oznamujem, že do širokej škály skla zaradíme nové 4mm sklo Pilkington Suncool ™ 70/35.

Sklo Pilkington Suncool ™ 70/35 má najvyššiu izoláciu medzi všetkými výrobkami Pilkington vďaka veľmi malému prenosu celkovej slnečnej energie a extrémne vysokému prenosu svetla.

Tento produkt poskytuje extrémne vysokú tepelnú izoláciu (Ug = 1,0 W / m²K).

Je to sklo, ktorého popularita v dôsledku požiadaviek na nízky parameter G sa zvyšuje medzi našimi a vašimi zákazníkmi – toto sklo výrazne zvyšuje pohodlie pri pobyte v miestnostiach pri vysokých vonkajších teplotách a znižuje ich vykurovanie.

Podrobné informácie v prílohe: