Spoločnosť Krysztal s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15494/L

+421 41 202 12 34 centrumskla@centrumskla.sk
Telefón: +421 41 202 12 34 | centrumskla@centrumskla.sk

Predajňa Žilina tel.: +421 41 764 12 96

Jarné zníženie cien

HomeJarné zníženie cien

Majte aj po sviatkoch u nás dobrú náladu a nakupujte stavebné sklo lacnejšie.

V našom najnovšom cenníku z apríla 2023 nájdete veľa produktov za znížené ceny.

Až 15% zľava na vybrané produkty

Float 4 mm

ESG VSG 88.2 fólia číra

4/16AL/4/16AL/4

Nedostali ste cenník? Kontaktujte nás:

e

Obchodný zástupca
mobil: +421 917 175 905
jstofan@centrumskla.sk

e

Obchodný zástupca
mobil: +421 901 712 110
mdadal@centrumskla.sk

e

Sídlo
mobil: +421 41 202 12 34
centrumskla@centrumskla.sk