Spoločnosť Krysztal s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15494/L

+421 41 202 12 34 centrumskla@centrumskla.sk
Telefón: +421 41 202 12 34 | centrumskla@centrumskla.sk

Predajňa Žilina tel.: +421 41 764 12 96

Blog

HomeArchíve 2021Inteligentné sklo

Inteligentné sklo

 

Jedinečná technológia

S pomocou diaľkového ovládača v smartfóne môžete zatieniť jednotlivé sklené moduly. Inteligentné sklo môže byť úplne priezračné ako klasické okno alebo úplné matné.

Úprava kancelárskych priestorov

Inteligentné sklo DGF poskytuje viac ako sklené priečky. S jedinečnou technológiou, ktorá umožňuje nastavenie požadovanej priezračnosti, môžete jednoducho stlačením tlačidla získať mliečne alebo úplne transparente sklo. S riešením, ktoré poskytuje DGF, sklené priečky vám poskytnú úplne nové možnosti. Naše inteligentné sklo je veľmi univerzálne, a možnosti jeho použitia v bytových a kancelárskych priestoroch obmedzuje len predstavivosť projektanta.

Inteligentné sklo v open space

Inteligentné sklo je ideálne do kancelárskych priestorov typu open space. V prípade potreby umožňuje bleskové zatienenie sklenej priečky. Vďaka chránenému patentom riešeniu DGF – modulom – existuje možnosť zatieniť len niektoré časti skla, čím sa poskytujú viaceré nové možnosti a použitia.

Konferenčné priestory

Inteligentne sklo je skvelé do konferenčných priestorov. Môžete sa okamžite odizolovať od ostatných priestorov počas dôležitého stretnutia a zabezpečiť požadovanú ochranu súkromia.  Inteligentné sklo môže tiež umožniť premietanie prezentácie alebo videa. Po prepnutí na „mliečny“ režim sa inteligentné sklo môže použiť ako premietacia plocha s obrazom s projektora. Takéto využitie skla určite prijemné prekvapí účastníkov stretnutia.

Konferenčné priestory

Inteligentne sklo je skvelé do konferenčných priestorov. Môžete sa okamžite odizolovať od ostatných priestorov počas dôležitého stretnutia a zabezpečiť požadovanú ochranu súkromia.  Inteligentné sklo môže tiež umožniť premietanie prezentácie alebo videa. Po prepnutí na „mliečny“ režim sa inteligentné sklo môže použiť ako premietacia plocha s obrazom s projektora. Takéto využitie skla určite prijemné prekvapí účastníkov stretnutia.

+421 41 202 12 34
centrumskla@centrumskla.sk