Spoločnosť Krysztal s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15494/L

+421 41 202 12 34 centrumskla@centrumskla.sk
Telefón: +421 41 202 12 34 | centrumskla@centrumskla.sk

Predajňa Žilina tel.: +421 41 764 12 96

Blog

Informácia

Vážení zákazníci,
Oznamujeme, že lehota na výrobu objednávok sa menia z dôvodu blížiaceho sa konca roka:

 • Nekalené sklo (zrkadlá, float, lacobel, …) – 5 pracovné dni
 • Kalené (ESG) sklo – 8 pracovných dní
 • Laminované VSG (rezané z tabule 33.1/44.1…) – 5 pracovných dní
 • Kalené lepené VSG/ESG a VSG (laminované) – 13 pracovných dní
 • Izolačné sklá – 8 pracovných dní (s kalenými sklami – 13 pracovných dní)
 • ESG sklo striekané RAL, fazetované, pieskované alebo grafotlač – 13 pracovných dní
 • Timeless kalený (ESG) – 8 pracovných dní

Príjem objednávok:

 • Objednávky, s dodaním v roku 2021, sa prijímajú do:
 • Nekalené sklo (zrkadlá, float, lacobel, …) do – 10.12
 • Kalené (ESG) sklo do – 03.12
 • Laminované (VSG rezané z tabule) do – 10.12
 • Kalené lepene VSG / ESG a VSG (laminované) do – 26.11
 • Izolačné sklo do – 03.12
 • Kalené (ESG) sklo s striekané RAL, fazetované, pieskované, grafotlač do – 03.12

 

Dátum je len informačný, upresnenie po potvrdení objednávky.
Väčšie množstva do potvrdenia individuálne.
Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu z dôvodu chýbajúceho skla , aktuálneho preťaženia výroby a mimoriadnej situácie.
Z dôvodu aktuálnej situácie z vírusom SARS-CoV-2 sa výrobne termíny môžu predložiť.
Do termínu výroby treba dorátať 2-3 dni nad dodanie.
Oboznámte sa prosím s termínmi.