Spoločnosť Krysztal s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15494/L

+421 41 202 12 34 centrumskla@centrumskla.sk
Telefón: +421 41 202 12 34 | centrumskla@centrumskla.sk

Predajňa Žilina tel.: +421 41 764 12 96

styczeń 2024

Home2024styczeń

Nižšie uvádzame aktualizovaný katalóg ornamentov, plný zaujímavých amoderných vzorov, ideálnych na použitie pri inštaláciách skla.